Το «Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία στα ΜΜΕ» ιδρύθηκε με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2021.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική μας δραστηριότητα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της πολυφωνίας, της δημοκρατικής ενημέρωσης και της διάχυσης ιδεών και απόψεων στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και της επικοινωνίας.

Επιστημονικοί Στόχοι

Δραστηριότητες

Το Greek Media Report αποτελεί μία έντυπη ετήσια έκδοση του «Παρατηρητηρίου» στην Ελληνική και Αγγλική με στόχο την δημοσίευση εργασιών, μελετών καθώς και ερευνητικών αποτελεσμάτων γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με τους επιστημονικούς του στόχους. Σημαντική θέση καταλαμβάνει η ετήσια έκθεση για τα θέματα πολυφωνίας, συγκέντρωσης και δημοκρατίας στα ελληνικά ΜΜΕ.

Το Greek Media Report τηρεί όλους τους κανόνες  που τηρούν τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά για την δημοσίευση εργασιών Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων με την σύσταση συντακτικής επιτροπής, γραμματείας σύνταξης  και επιστημονικής επιτροπής. 

Το πρώτο τεύχος αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2021.

  • Η συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών σε ζητήματα ενημέρωσης και πολυφωνίας διαμέσου μίας ετήσιας αναφοράς(report).
  • Η καταγραφή, η μελέτη και η έρευνα στο χώρο των ΜΜΕ για ζητήματα πολυφωνίας, δημοκρατικής λειτουργίας και κρατικού παρεμβατισμού.
  • Η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων για την αξιολόγηση της κατάστασης στα ιδιωτικά και δημόσια ΜΜΕ καθώς και των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Μελέτες και εκθέσεις για το βαθμό συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας στο χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα και σύγκριση με αυτόν άλλων χωρών της Ε.Ε.
  • Η εκπόνηση μελετών για την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα ΜΜΕ στην Ελλάδα καθώς και τις κρατικές πολιτικές στήριξης.
  • Η ανάληψη δράσης και η διενέργεια ποικίλων εκδηλώσεων που υπηρετούν τους στόχους του «Παρατηρητηρίου».
  • Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συζητήσεις, συνέδρια ή σε εκπαιδευτικά, ενημερωτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
  • Η θέσπιση μονάδων αποδοτικότητας δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών ΜΜΕ και άλλων φορέων, που ασχολούνται με την επικοινωνία και την ενημέρωση, και η μέτρηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης αιτημάτων και αναγκών των πολιτών.
  • Ο συντονισμός της δράσης του «Παρατηρητηρίου» και η συνεργασία του με άλλους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής με συγγενείς στόχους.
  • Η διεύρυνση της δραστηριότητας του «Παρατηρητηρίου» και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Event No1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet velit auctor neque tempor blandit ac bibendum metus. Duis nec mauris vulputate, rutrum augue eget, …
Περισσότερα

News No1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce convallis pharetra dui, eget egestas est ultricies at. Pellentesque consequat, libero eu consectetur lacinia, sem nisi …
Περισσότερα
Scroll to Top